از ابتدای تأسیس مؤسسه خیریه مجتمع آموزشی مهر علوی شفافیت را رسم خود ساختیم.  باور داشتیم که دسترسی آسان و بی‌واسطه تمام ذیربطان به آنچه زیر این سقف در جریان است یا در مسیر حمایت از تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان یتیم کشورمان رخ می‌دهد یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی شفافیت و گردش اطلاعات در مهر علوی است.

براین اساس شما خیر و نیکوکار گرامی در اولین رویارویی با سایت رسمی مؤسسه خیریه مهر علوی می‌توانید همه اطلاعات لازم از تاریخچه و فعالیت‌های موسسه خیریه را دریافت کنید.

با مطالعه بیانیه چشم انداز و مأموریت مهر علوی با برنامه‌های آتی مهر علوی در جهت حمایت از کودکان و دانش آموزان یتیم آشنا شوید و در بخش سؤالات متداول می‌توانید پاسخ‌های خود در خصوص نحوه کمک به مهر علوی ، تبلیغات محیطی، بازدید از مدارس و حتی انجام پروژه‌های تعلیمی و تربیتی و خیریه ای  با این مؤسسه را جستجو کنید.

اگر هم قصد دارید در جریان آخرین اتفاق‌ها و اخباری که در مهر علوی می‌گذرد قرار گیرید، به صفحه «در مهر علوی چه می گذرد؟» مراجعه کنید.