سایر روش های کمک به مهر علوی:

  • پرداخت به شماره کارت بانک ملی ۲۱۷۲-۹۹۵۲-۹۹۱۱-۶۰۳۷ به نام موسسه خیریه مجتمع آموزشی مهر علوی.
  • پرداخت به شماره کارت بانک آینده ۸۲۶۲-۱۰۰۲-۱۴۷۰-۶۳۶۲ به نام موسسه خیریه مجتمع آموزشی مهر علوی.
  • همچنین می‌توانید کمک‌های خود را از طریق کدهای دستوری موبایل زیر به محک اهدا کنید:

                 کد ۱: *733*….

  • تمامی دستگاه های خودپرداز بانک های ملی، ‌صادرات و کشاورزی در سراسر کشور گزینه “کمک به مهر علویرا دارند.

شما یاور گرامی می توانید با مراجعه به خودپرداز این بانک ها از طریق “گزینه انتقال وجه ← سازمان های خیریه ← مهر علوی”، مبلغ مورد نظر را پرداخت فرمایید

  • دریافت کمک‌های شما خیرین و نیکوکاران گرامی از طریق اپلیکیشن موبایل آپ (آسان پرداخت) نیز امکان‌پذیر است.
  • شماره حساب های موسسه خیریه محک:
نام بانکنوع حساب   شماره حساب                   شماره شبا
ملی
آینده
جاری طلایی
جاری
۱۵۰۰۷۹۶۸۹۰۰۸
۰۱۰۰۷۳۷۳۶۱۰۰۲
۳۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵۰۰۷۹۶۸۹۰۰۸IR
۷۲۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۷۳۷۳۶۱۰۰۲IR