مجتمع آموزشی مهر علوی با هدف تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان یتیم و با نام اختصاری “مهر علوی” از سال 1385و با شماره ثبت 2218 در قـالب یک سـازمان غیر انتفاعی- غیر دولتی با انگیزه والای کمک به همنوع فعالیت همه جـانبه خود را جهت تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان  یتیم زیر 18سال و خانواده‌های آنـان آغاز کرده است.

در طـول 15 سال فعـالیت،  مهر علوی توانسته با کمک خیرین تا پایان سال 1399بیش از ۳۵۰۰ دانش آموز یتیم را جذب و تحت تعلیم و تربیت همه جانبه دینی و علمی مربیان متدین و متعهد قرار داده است.

 خدمات مهر علوی در سه حوزه تعلیم و تربیت و خدمات رفاهی به دانش آموزان یتیم و کمکهای حمایت مالی و معیشتی به خانواده ایتام فعال است. اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت های مهر علوی را در لینک های زیر جستجو کنید:

فعالیت های مهر علوی
فعالیت های مهر علوی