آدرس دفتر مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد، فلکه امام حسین به طرف خواجه ربیع اولین تقاطع سمت چپ بلوار شهیدان موسوی بایگی موسوی بایگانی ۱ مجتمع آموزشی مهر علوی

کدپستی: ۹۱۵۹۶۳۴۹۷۸

  • شماره تماس: 37412115 -051
  • پست الکترونیکی: info@mehrealavi.com