آموزش مکالمه زبان انگلیسی با استفاده از کتب کانون زبان انگلیسی خراسان ( 3-2-1 Family And Friends  )

به دلیل ضرورت یادگیری مکالمه انگلیسی به عنوان زبان بین المللی و عدم امکان حضور دانش‌آموزان این مجتمع در کانونها به صورت آزاد، این مجتمع اقدام به‌برگزاری 2 ساعت کلاس مکالمه زبان انگلیسی در هفته در مقطع متوسطه نموده است که در کنار درس رسمی زبان، در این طرح دانش آموز علاوه بر دروس رسمی زبان انگلیسی، معادل دو ترم آموزشگاه های آزاد در هر سال خواهد گذراند.