مجتمع آموزشی آموزشی مهر علوی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی-غیر دولتی، تبلوری از ایفای نقش مشارکت مردمی در جامعه است که در بخش اول اساسی‌ترین شعار مهر علوی یعنی ما را یاری دهید و از ما یاری بخواهید بر آن تصریح شده است.ارتباط نزدیک مهر علوی با فرد فرد مردم جامعه، حضور عنصر تعهد و خلوص نیت، جایگاه والایی را در ارتباط با دولت و جامعه مدنی برای این سازمان ایجاد نموده است.

موسسه مهر علوی از سال 1385 با شماره ثبت 2218 فعالیت همه جانبه خود را جهت حمایت از کودکان و دانش آمزان یتیم و خانواده آنان در سه حوزه تعلیم و تربیت، خدمات رفاهی و کمکهای حمایتی آغاز نموده است و از بدو تاسیس تا پایان سال 99 بیش از ۳۵۰۰ کودک و دانش آموز یتیم را تحت حمایت قرار داده و در حال حاضر تنها دو مدرسه تخصصی ایتام در خاورمیانه را که در فضایی بالغ بر 6000 مترمربع ساخته شده و به آخرین تجهیزات آموزشی و تربیتی مجهز است، اداره نماید.از سوی دیگر مهر علوی براساس سند چشم انداز سازمان امیدوار است ظرف ۵ سال آینده در هر یک از حوزه‌های فعالیت خود نیز یکی از برترین‌ها خواهد بود.

این موسسه در طول یک دهه و نیم فعالیت خود پیشگام بسیاری از حرکت‌های نوین در عرصه فعالیت مدارس خیریه ای در ایران بوده است. امروز نیز در چارچوب بیانیه ماموریت مهرعلوی در برنامه استراتژیک این سازمان، که عنوان می‌نماید مهرعلوی نه تنها به تعلیم و تربیتکودکان و دانش آموزان  یتیم می‌پردازد بلکه به خانواده های آنها نیز کمک کرده تا اندیشه والای کمک به همنوع را ترویج می‌نماید، دست به انجام فعالیت‌های گوناگونی برای تحقق این هدف والا زده است.

موسسه مهر علوی به عنوان اولین موسسه حمایتی در ایران از سال 1385تصمیم به اتخاذ راهکارهایی جهت ترویج مفهوم دینی و مسئولیت پذیری اجتماعی افراد و شرکت‌ها در بین سازمان‌های غیر دولتی و بنگاه‌های اقتصادی گرفت؛ این موسسه در جهت تحقق این اندیشه در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ سه برنامه مشترک با ااصناف، نجمن مدیران صنایع و شرکت شهرکهای صنعتی با محوریت مسئولیت اجتماعی در قبال یتیم برگزار نموده است.

مهر علوی در راستای ادامه این فعالیت‌ها همواره قصد دارد از زوایا و دیدگاه های مختلف به موضوع مسولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها بپردازد و این موضوع را از ابعاد مختلف، متناسب با مخاطبان آن  مورد بررسی قرار دهد.از مهر ماه ۱۳۸۸ هر ساله مقارن با شروع سال تحصیلی همایش خیرین و نیک اندیشان برگزار می گردد.