برگزاری باشکوه و بیاد ماندنی جشن تکلیف

این جشن در دو مرحله برگزار گردید ابتدا مسئولین مدرسه در محل منزل دانش آموز حضور یافته و ضمن برگزاری جشن تکلیف در حضور خانواده و اهدای هدایای نفیس شامل (سجاده و جانماز ، ساعت مچی و تندیس جشن تکلیف) بر اهمیت بلوغ و تکلیف تاکید نموده و این سرآغاز آموزش های ویژه بلوغ بود که در ادامه روحانی فرهنگی آموزشگاه به صورت خصوصی آنها را تداوم بخشید. در مرحله بعد جشن باشکوه همگانی با حضور مادران و   دانش آموزان و مسئولین برگزار گردید.