خداوند بزرگ را شاکرم که سالی دیگر توفیق خدمت به نسل آینده را به من عطا فرمود. خدمتی ارزشمند در مجموعه ای که هدف خود را تعلیم و تربیت دانش آموزان ایتام می داند. امیدواریم با استفاده از امکانات موجود و همکاری همه عوامل مجتمع آموزشی زمینه های رشد و تعالی همه جانبه را در محیط مدرسه ایجاد نمائیم تا دانش آموزانی مؤمن، خداجو، عاشق اهل بیت، توانمند و موثر در زندگی تربیت شوند.

با توجه به وضعیت خاص دانش آموزان در این مجتمع ما در گزینش اهداف و سازماندهی فعالیت ها به معیار ها و نکات خاصی توجه داشته ایم که مهمترین آنها عبارتند از:

1- توجه به ابعاد وجودی دانش آموز و تربیت همه جانبه با تاکید برپیاده سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

2- با توجه به موقعیت خاص یتیمان یعنی وجود خلاءهای عاطفی و شخصیتی و فقدان پشتیبان جدی در زندگی، حامی اصلی آنان را بر اساس آیه وحی خدواند سبحان می دانیم و آنان را فرزندان ابوالایتام علی (ع) به حساب می آوریم.

3- در همه فعالیت ها و برنامه های آموزشی ((اکرام یتیمان و محبت به آنان)) سرلوحه کارمان است به نحوی که افرادی متکی به خود و با اعتماد به نفس تربیت شوند.

تحقق این فعالیت ها در راستای اهداف عالیه مجتمع فراهم نگردید جز به عنایت ابوالایتام امیرالمؤمنین علی(ع) ، که لحظه لحظه الطاف و مراحمش را در همه زمانها شاهد بودیم و نیز با رهنمودهای داهیانه، دلسوزانه و توأم با تجربه هیئت مدیره محترم و تلاش های بی وقفه مدیران، معاونین، معلمین و دبیران و کادر اجرایی و اولیاء دلسوز دانش آموزان  دبستان و دبیرستان دوره اول مجتمع که از روی اخلاص و عشق عرضه گردید.

و پشتیبان همه این زحمات و مقدمه تحقق عملی آن ، کمک های خالصانه خیرین نیک اندیش بود که از بذل مال بر این عزیزان دریغ ننموده و مصداق کامل عمل به سفارش مولا علی(ع) بودند که فرمودند : الله ، الله فی الایتام.

بجاست از همراهی تمام ادارات ، سازمانها و ارگانها از جمله اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد ، اداره آموزش و پرورش منطقه تبادکان ، شورای شهر و شهرداری محترم مشهد مقدس ، دفتر تبلیغات اسلامی ، آستان قدس رضوی به ویژه ” اداره علوم قرآنی  موسسه جوانان ؛ مرکز امور بانوان و مشاوره ” که در تحقق این هدف والا ما را یاری نمودند سپاسگزاری نموده و دوام توفیقات همگی را از خداوند متعال مسألت نماییم.