مؤسسه خیریه مهر علوی بر اساس دو اصل شفافیت و پاسخگویی که وظیفه این سازمان در قبال اعتماد ارزشمند خیرین و نیکوکاران است، خود را موظف به ارائه گزارش‌های شفاف از فعالیت و عملکرد خود می‌داند. لذا گزارش عملکرد خود را در ادوار مختلف در اختیار نیکوکاران و همه جامعه قرار می‌دهد.

این گزارش‌ها به صورت سالانه و یا در ادوار و بازه‌های زمانی گوناگون، منتشر می‌شود تا نتیجه بارور شدن ظرفیت‌های جامعه مدنی و حمایت‌های خیرخواهانه مردم نیک‌اندیش این سرزمین در حمایت از کودکان و دانش آموزان یتیم و خانواده آنها را به اطلاع همگان برسد.