برگزاری کلاسهای تقویتی  برای دانش آموزان با ضعیف درسی و پیشرفته ویژه دانش آموزان برتر درسی بطور مستمر در طی سال تحصیلی، مجموعا  800 ساعت درسی در مقطع متوسطه اول و 290 ساعت در مقطع ابتدایی قبل از امتحانات هر ترم برگزار می‌گردید.