ارائه شایسته ترین خدمات تعلیم و تربیت و حمایتی به کودکان و دانش آمزان یتیم و خانواده‌های آنها یکی از آرزوهای خانواده بزرگ مهر علوی است. در مسیر تحقق این آرزو تلاش کردیم آخرین دانش روز را بیاموزیم و استانداردهای ملی و بین‌المللی را در بالاترین سطح خود رعایت کنیم. از این رو ایجاد ساختار و فضایی برای تعامل، انتقال تجربه، تولید دانش و هم‌افزایی به عنوان سازمانی دانش‌مدار در مأموریت‌ها و چشم انداز مجموعه دیده شد.

در این صفحه اطلاعات فعالیت‌های علمی و پژوهشی مجتمع آموزشی مهر علوی در سطح ملی و بین‌المللی که با حضور اساتید، چهره‌های نام‌آشنا در حوزه آموزش و پروش و تعلیم و تربیت و ذیربطان اصلی در هر عرصه برگزار شده است، پیش روی شما قرار داد.

گذر ایام مانع از دسترسی و در اختیار قراردادن اطلاعات برخی از رویدادهای علمی شده است. درعین حال با گردآوری اهداف، محورها، مدعوین و نتایج هر یک از کنگره‌ها و همایش‌ها، تلاش شده است مخاطبان با   فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنها آشنا شوند. همایش خیرین و نیکو کاران از جمله رویدادهایی است که زیر سقف مهر علوی برگزار شده است. در این قسمت از سایت اطلاعات مربوط به این رویدادهای علمی و تخصصی در اختیار شما قرار گرفته است.