برگزاری کلاسهای طرح  اعتکاف علمی در مقطع متوسطه

این طرح بصورت دانش آموز محور و به میزان دو روز در هفته بعد از ساعت رسمی آموزش جهت آمادگی امتحانات نوبت اول و دوم برگزار گردید.

در این طرح هر دانش اموز برتر وظیفه‌ی آموزش و تنظیم برنامه‌ی مطالعاتی چهار دانش آموز نیازمند تلاش را بر عهده دارد.