خدمات حمایتی با مجموعه‌های مددکاری اجتماعی، روان‌شناسی،  اطلاعات و آمار یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین واحدهایی است که مستقیماً به کودکان و دانش آموزان یتیم و خانواده آنان خدمت می‌کند. زمانی که پدر خانواده ای فوت می کند تمام ارکان خانواده تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بنابراین همه افراد خانواده نیازمند حمایت همه جانبه مادی، معنوی، رفاهی و اجتماعی هستند. بخش خدمات حمایتی با همکاری تیم خیریه ای ، این حمایت همه جانبه را انجام می‌دهد. این بخش بیش‌ترین ارتباط را با کودکان و دانش آموزان یتیم و خانواده‌هایشان دارد.

هدف بخش خدمات حمایتی گسترش چتر حمایتی در راستای ارائه خدمات رفاهی، اقتصادی و روان‌شناختی در سراسر مشهد و به طور عادلانه و یکپارچه برای همه کودکان و دانش آموزان یتیم است تا خانواده‌ها بتوانند بدون نگرانی، تنها به بزرگ کردن کودکان خود فکر کنند و کودکان بتوانند شادمانه‌تر فرآیند تعلیم و تربیت را طی نموده و آرزوهای آنها از بودن یا نبودن پدر، به چگونه زیستن در آینده تغییر کند.

خدمات حمایتی مهر علوی شامل بخش‌های زیر است:

مددکاری اجتماعی

روان‌شناسی

اطلاعات و آمار