مهر علوی همواره شفافیت و پاسخگویی را یکی از مهم ترین اهداف خود قرار داده است و معتقد است تمامی علاقه مندان، خیران و یاوران مهر علوی حق دارند بدانند کمک هایشان چگونه در این مؤسسه خیریه به بار می‌نشیند و همچنین با فعالیت تعلیمی و تربیتی در دبستان ، دبیرستان و هنرستان، که ساخته دست‌های آنها و افتخاری مردمی است، بهتر آشنا شوند. از همه کسانی که مایلند بدانند در مهر علوی چه می‌گذرد، مشتاقانه دعوت می‌کنیم به بازدید حضوری از موسسه و دبستان ، متوسطه دوره اول و هنرستان بیایند و عملکرد، برنامه و فعالیت‌های مهر علوی را از نزدیک دنبال کنند.

درصورت تمایل به بازدید حضوری از کارهای خیریه و دبستان ، متوسطه دوره اول و هنرستان کودکان و دانش آموزان یتیم مهر علوی به صورت فردی و یا گروهی لطفا برای انجام هماهنگی با شماره تلفن 37412115 -051 تماس بگیرید و یا فرم زیر را پر کنید تا جهت هماهنگی جزئیات، تاریخ و ساعت بازدید از طرف روابط عمومی موسسه با شما تماس گرفته شود.