داوطلبان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های مهرعلوی هستند که با در اختیار قرار دادن وقت، دانش، تخصص و تجربه خود، مهرعلویرا در حمایت از کودکان و دانش آمزان یتیم همراهی می‌کنند. مهرعلوی فعاليت خود را با داوطلبان شروع کرده است و بنیان‌گذار مؤسسه، هیأت امنا و هیأت مدیره مؤسسه به شکل داوطلبانه در مهرعلوی فعالیت می‌کنند؛ در واقع فعالیت داوطلبان قدمتی به اندازه قدمت مهرعلوی دارد. زنده‌یاد محمد علی اعتضاد رضوی ،  یکی از متدین ترین و نام آورترین و موثرترین افراد در حوزه تعلیم و تربیت دانش آمزانی متدین و عالم به علوم روز نیز به تا آخرین روز حیات خود داوطلب مهرعلوی بود.

داوطلبان که عضوی از خانواده بزرگ مهرعلوی هستند، با فعالیت خود کودکان و دانش آمزان یتیم را در روزهای سخت تحصیل و زندگی  همراهی می‌کنند. عضویت در این خانواده علاوه بر ایجاد حس خوب درونی، باعث ادای مسئولیت دینی و اجتماعی فرد در قبال جامعه می‌شود. این رابطه که به صورت دو سویه تعریف می‌شود، برای مهرعلوی نیز اهمیت دارد چرا که:

  • مهرعلوی مانند هر سازمان مردم‌نهاد دیگر، هویت اجتماعیش را از نیروهای داوطلبش کسب می‌کند.
  • نیروهای داوطلب با برآوردن نیازهای اجرایی مجتمع آموزشی مهرعلوی، باعث کاهش هزینه مؤسسه به دلیل عدم نیاز به استخدام نیروهای موظف می‌شوند.
  • داوطلبان مهرعلوی با انجام فعالیت‌هایی چون برگزاری بازارچه‌های خیریه، در زمینه تأمین هزینه‌های تعلیم و تربیت و حمایتی کودکان و دانش آمزان یتیم نیازمند مشارکت می‌کنند.
  • هر داوطلب پس از مدتی، بدل به سفیر مهرعلوی می‌شود، سفیری که پیام و رسالت این مؤسسه را در سطح جامعه گسترش می‌دهد.

در 15گذشته مهرعلوی همواره در مسیر رشد قرار داشته است و به تبع آن، گروه داوطلبان نیز رشدی دائم را تجربه کرده است: جمع کوچک داوطلبان مهرعلوی در یک و نیم دهه پیش تعدادشان از انگشتان دو دست فراتر نمی‌رفت ولی در حال حاضر سالانه چند صد نفر به تعداد داوطلبان افزوده شده و این گروه به طور پیوسته با مهرعلوی همکاری می‌کنند.

اولین و قدیمی‌ترین تشکل داوطلبان، گروه مددکاران مجتمع آموزشی مهرعلوی است که سابقه فعالیت‌شان به ک و نیم دهه می‌رسد.امروز با استقرار سازمان داوطلبان، تمامی داوطلبان مؤسسه در زیر چتری واحد فعالیت می‌کنند.