۱- بکارگیری مربیان متخصص قرآنی جهت تدریس قرآن کریم : در این خصوص با هماهنگی اداره آموزش علوم قرآنی آستان‌قدس رضوی از دو مربی متخصص آموزش  قرآن کریم معرفی شده توسط آستان قدس رضوی برای دوره ابتدایی استفاده شده است که در طول سال تحصیلی حدود 550 ساعت آموزش قرآن انجام پذیرفته است.

۲- برگزاری کلاس حفظ با هدف ایجاد انس با قرآن کریم: در اجرای این فعالیت از مشارکت اولیاء علاقمند و توانمند عضو کارگروه پرورشی انجمن اولیاء ومربیان بعنوان کمک مربی استفاده شده است.

۳- برگزاری کلاس روان خوانی و قرائت برای دانش آموزان علاقه مند و مستعد : هفته ای یک جلسه در ساعات غیر درسی 50 نفر دانش آموز در کلاس های حفظ و 30 نفر در کلاس رو خوانی و قرائت حضور پیدا کردند.

۴- تلاوت نور: ” تلاوت روزانه یک صفحه از قرآن ”  بصورت همگانی با هدف، تسلط بر روان خوانی و انس بیشتر با قرآن کریم و بهره مندی از ثواب تلاوت.

۵- برگزاری جشن آغاز آموزش قرآن کریم ویژه دانش آموزان پایه اول در آبانماه و جشن پایان آموزش قرآن پایه سوم در اردیبهشت.

۶-  تلاش در انتقال مفاهیم قرآنی و آشنایی دانش آموزان با ترجمه قرآن کریم: انتقال مفاهیم در دوره ابتدایی با تاکید بر پیام های قرآن درسی بعنوان شعار صبحگاهی و در دبیرستان با استفاده از جزوات کلیدهای فهم‌زبان قرآن صورت می پذیرد دانش‌آموزان با یادگیری ترجمه کلمات پر کاربرد قرآن کریم قادر به ترجمه برخی از آیات می‌شوند.