برای اطلاع از حاصل 15سال حمایت نیکوکارانه خود گزارش سال 1399 مهر علیوی را با هم بخوانیم. عمل به اصول شفافیت و پاسخگویی در برابر اعتماد یاوران کودکان  و دانش آموزان یتیم  تعهد همیشگی مهرعلوی است. در این گزارش تلاش شده روند ماندگاری و توسعه مجتمع آموزشی مهر علوی حمایت از کودکان  و دانش آموزان یتیم  در 15 سال فعالیت تشریح شود تا شما همراهان گرانقدر از اهداف اولیه، اقدامات صورت‌ گرفته و برنامه‌ریزی‌های آتی آگاه شوید.

گزارش سالانه ۱۳۹۷-۱۳۹۶