برای اطلاع از حاصل 15 سال حمایت نیکوکارانه خود گزارش 15 سالگي مهرعلوی را با هم بخوانیم. عمل به اصول شفافیت و پاسخگویی در برابر اعتماد یاوران کودکان و دانش آموزان یتیم تعهد همیشگی مهرعلوی است. در این گزارش تلاش شده روند ماندگاری و توسعه مجتمع آموزشی حمایت از کودکان و دانش آموزان یتیم در 15 سال فعالیت تشریح شود تا شما همراهان گرانقدر از اهداف اولیه، اقدامات صورت‌ گرفته و برنامه‌ریزی‌های آتی آگاه شوید.

براي دريافت گزارش 15 سالگی و اینفوگرافی 3 دوره فعالیت  كليك كنيد.