ضمن قدردانی از حسن توجه هموطنان خیر و نیکوکار در حمایت از کودکان و دانش آمزان یتیم نیازمند تحت حمایت مؤسسه خیریه مهرعلوی بدین وسیله به اطلاع می‌رساند:

  1.  این مؤسسه وفق اساسنامه و اهداف مؤسسان و مانند تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد مشابه در سراسر جهان، مؤسسه‌ای غیر انتفاعی، غیر دولتی، غیر سیاسی و تابع قوانین مدون و جاری کشور و متعهد به پاسخ‌گویی شفاف می‌باشد. لذا هرگونه اقدام جهت کسب عواید و جلب مشارکت‌های مردمی در چارچوب اساسنامه و طبق ضوابط داخلی این مؤسسه بر اساس سرفصل‌های معین و تأیید شده توسط مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت.
  2. تمامی اقدامات خیرخواهانه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرفاً در قالب روش‌های اعلام شده از سوی مهرعلوی و با انعقاد تفاهم‌نامه و قراردادهای حمایت مالی امکان‌پذیر می‌باشد و هرگونه فعالیت شخصی تبلیغاتی به نفع مهرعلویخارج از این چارچوب و بدون اخذ مجوز مکتوب و ارائه کلیه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح داخلی جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی بوده و مورد پذیرش مهرعلوی نخواهد بود.
  3.  همچنین هرگونه استفاده از نام و لوگوی مهرعلوی بدون اخذ مجوز در کلیه فضاهای تبلیغاتی رسانه‌ای حقیقی و مجازی یا با عنوان حمایت از مهرعلوی، صرفاً با انعقاد تفاهم‌نامه یا اخذ مجوز در چارچوب قوانین مدون کشور و اساسنامه و قواعد داخلی این مؤسسه امکان‌پذیر می‌باشد.

تأکید می‌گردد در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق، مهرعلوی ناگزیر از انجام اقدامات قانونی خواهد بود.