مجتمع آموزشی مهر علوی با هدف تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان یتیم و با نام اختصاری “مهر علوی” از سال 1385 و با شماره ثبت 2218 در قـالب یک سـازمان غیر انتفاعی- غیر دولتی با انگیزه والای کمک به همنوع فعالیت همه جـانبه خود را جهت تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان یتیم زیر 18 سال و خانواده‌های آنـان آغاز کرده است.

در طـول 15 سال فعـالیت، مهر علوی بـا استعانت از الطاف الهی و توجهات مولی الموحدین امیر المومنین امام علی(ع) و حضرات معصومین(ع) و زیر سایه شمس الشموس ولی نعمتمان حضرت رضا(ع) و با بهره‌گیری از کمک‌های انسان دوستانه مردم متدین و نیکوکار و همراهی مدیران نیک اندیش و تلاش پیگیر نیروهای داوطلب و موظف خود به موفقیت‌های چشمگیری در حوزه‌های امور تعلیم و تربیت کودکان و دانش آمزان یتیم دست یافته است و به یکی از قطب‌های این مهم تبدیل شده است.

مهر علوی تا پایان سال 1399 تعداد زیادی از دانش آموز یتیم را جذب و تحت تعلیم و تربیت همه جانبه دینی و علمی مربیان متدین و متعهد قرار داده است.

اکنون در استانه ورود به قرن جدید شمسی(سال 1400) همزمان با توسعه فیزیکی فضاهای آموزشی مجتمع(دبستان، دبیرستان، هنرستان)، مهر علوی با تهیه سند راهبردی سعی دارد تا در همه ابعاد آموزشی و فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و خدماتی برای کودکان و دانش آموزان یتیم قدمهای موثری را بردارد.