بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی و جلب مشارکت های مردمی و خیرین  یکی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت مهر علوی می باشد. با همین رویکرد بنیانگذاران از همان ابتدا به جلب همکاری خیرین و متخصصان و معتمدان عرصه دینی، صنعت، اقتصاد و کسبه  و فرهنگیان پرداخته است تا بتواند همواره با اندیشه های سازنده این افراد به سوی سازمانی متعالی قدم بردارد. اعضا هیات امنا مهرعلوی همگی داوطلبانه و تبرعاً این مسئولیت و سمت رادر کنار فعالیت حرفه ای خود تقبل کرده اند. این مشارکت نمادی از مسئولیت پذیری دینی و اجتماعی فعالان عرصه های نامبرده است. مشتاقیم که بر اساس اصل شفافیت همگان با اعضا هیات امنا تصمیم گیرندگان نهایی برنامه های مهرعلوی آشنا نماییم.

اختیارات هیأت امنا بر مبنای اساسنامه:

  1. تعیین و تصویب خط مشی و برنامه کلی سالیانه موسسه
  2. تعیین اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره موسسه و تفویض اختیارات به آنها
  3. تعیین بازرس قانونی موسسه
  4. تصویب هرگونه تغییر و تبدیل و اصلاح اساسنامه موسسه
  5. تصویب انحلال موسسه
  6. تصویب آیین نامه های لازم در خصوص استفاده از در آمدهای موسسه و اختصاص بودجه به هریک از اهداف آن
  7. تصویب طرح های پیشنهادی جهت تقویت بنیه مالی موسسه
  8. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های موسسه

هیأت امنا مهر علوی:

رديفنام ونام خانوادگي
1حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني (دامت بركاته)
2حضرت آيت الله سيد جعفر سيدان (دامت بركاته)
3جناب حجت الاسلام حاج آقاي مهدي عدالتيان
3جناب حجت الاسلام حاج آقاي حمید درایتی
4جناب حجت الاسلام حاج آقای سيد محسن علوي
5جناب آقاي حاج حبيب عدالتيان
6جناب آقاي حاج حسن علمايي
7جناب حاج آقاي سيد علي رجايي
8جناب حاج آقاي محسن ازغدي
9جناب حاج آقاي رضا نيك باف
10جناب حاج آقاي سعيد غفوريان
11جناب حاج آقاي محمد امجد يزدي
12جناب حاج آقاي مجيد واله
13جناب حاج آقاي عليرضا اخوان
14جناب حاج آقاي جواد فهميده وجداني
15جناب حاج آقاي غلامعلي رافتي
16جناب حاج آقاي محمود هدائي
17جناب حجت الاسلام سيد محمد علي حسيني زهان
18جناب آقاي سيد حسن مددالموسوي
19جناب آقاي دكتر حسين بنائيان
20جناب آقاي عليرضا راجي
21جناب آقاي كاظم مجيري
22جناب حاج آقاي محمود منبّتي
23جناب حاج آقاي سيدرضا مظلومان
24جناب حاج آقاي محمد تهراني
25جناب حاج آقاي علي بماني
26جناب آقاي مجيد مذهبي
27جناب حاج آقاي سيد جواد اسديان
28جناب آقاي محمد رضواني
29جناب حاج آقاي حسين سالار
30سركار خانم فاطمه علوي
31جناب آقاي مجيد سپهري
32جناب حاج آقاي حسن رضا سورگي
33جناب حاج آقاي نورمندي پور
34جناب آقاي مهندس ثنايي
رديفنام ونام خانوادگي مرحومین هیئت امنا
1مرحوم حاج محمدعلی اعتضاد رضوی
2مرحوم حاج غلام حسین حیدری
3 مرحوم آقای محسن ازغندی
4مرحوم آقاي محمد جواد چاوشي
5مرحوم حاج رضا نورمندی پور