پروژه های خاص

واحد پروژه های خاص از زیر مجموعه های بخش جلب مشارکت است که با تعریف و اداره کردن پروژه های مختلف اقدام به جلب مشارکت و تولید عواید برای مهر علوی می نماید. کلیه پروژه هایی که از یک فرآیند و ساختار تکرارپذیر برخوردار نیستند در این واحد مدیریت و اجرا می‌شوند.

انجام پروژه های مرتبط با موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، جذب حامی مالی برای برنامه‌های مهر علوی ، تعریف برنامه‌ها و پروژه‌های ویژه، نمونه‌هایی از فعالیت‌های این بخش است. این واحد همچنین به برگزاری برنامه‌هایی همچون سخنرانی های آموزشی، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی، چاپ تقویم و کارت تبریک و سایر برنامه های فرهنگی- هنری می‌پردازد.

پروژه های تعریف شده در مهر علوی